Utdeling av 4-årsboka søndag 30.11 kl 11
Utdeling av 4-årsboka søndag 30.11 kl 11
Utdeling av 4-årsbok og innføring av den nye salmeboka
Søndag 30. november er 1. søndag i advent. Da er det gudsteneste kl 11 i Sauherad kirke, og der sblir det utdeling av "Mi kyrkjebok" til alle 4-åringar. I tillegg blir den nye salmeboka teke i bruk i kyrkjelyden vår, og det blir dåp og kyrkjekaffe.
Alle er vel møtt!