Vurdering av husbukkskader i kyrkjene
Vurdering av husbukkskader i kyrkjene
Begge kyrkjene blei i mars 2015 undersøkt for mulege husbukkskader
Heldigvis er det snakk om moderate skader der det ikkje er behov for omgåande tiltak.Heile rapporten frå Mycoteam kan du lese her.