Søndagsskolen
Søndagsskolen

Velkommen til  søndagsskole!  HØSTEN 2015, Sauherad og Nes

På søndagsskolen blir det bibelfortellinger, sang, lek, kreativitet, hobbylaging, aktivitet og mer:)
  
Følgende datoer:  
20.september kl 1700  på Nes menighetshus, G17  
25.oktober kl 1100 Menighetsweekend Jønnbu  
22.november kl 1700 på Nes menighetshus, G17  
29.november kl 1100 Søndagskolemesse  Nes kyrkje