Årsmelding 2018
Årsmelding 2018

Her er årsmeldinga for 2018

Soknerådet har vedteke årsmeldinga for 2018. Den blir lagt fram dil drøfting på årsmøtet 7. mars.