Visitasmelding
Visitasmelding
Her finn du visitasmeldinga som menigheten sendte til biskopen i forkant av visitasen, og visitasprotokollen som bispedømmekontoret har sendt oss i etterkant.
Du kan lese visitasmelding og visitasprotokoll her.

Visitasmelding


Visitasprotokoll