Bø prestegård
Bø prestegård
I Bø prestegard blir det sal av vaflar med tilbehøyr, kringle, skuffkaker, kaffi, te og saft. Konfirmantsalen er tilgjengeleg for omvising.