Nytt fra kyrkjeverja

Kyrkjeverja i dag

Kyrkjeverjene har alltid levt i spenningsfeltet mellom kyrkje, lokalsamfunn og prestestand. Ved det nye lovverket er dei på ny plassert i dette feltet - kanskje noko meir avklart i forhold til  ledelsesområdet. Kven er kyrkjeverja?
Kva gjer dei? Kva interesser ivaretek dei? Frå historia veit vi at kyrkjeverjene hadde ei rekkje oppgåver:

Les meir...

Tilsette