Kyrkjene

Vurdering av husbukkskader i kyrkjene

Begge kyrkjene blei i mars 2015 undersøkt for mulege husbukkskader   Les mer...

Dei unike kalkmaleria i Nes kyrkje har omfattande skader

Ei tistandsvurdering av kalkmaleria i koret i Nes konkluderer med at dei har omf...   Les mer...

Tilstanden på kyrkjene våre

På oppdrag frå soknerådet har firmaet Multiconsult utarbeidd ein tilstandsanalys...   Les mer...

Regler for utleie

   Les mer...

Nes kyrkje

Nes kyrkje ligg fint til på Nesodden. Frå kyrkjebakken er det utsyn over Norsjø...   Les mer...

Visitasmelding

Her finn du visitasmeldinga som menigheten sendte til biskopen i forkant av visi...   Les mer...