23.06.2018: Åp 3,14-21

14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea:
        Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt:
...


Kilde: www.bibel.no