22.07.2017: Luk 7,36-50

36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. ...


Kilde: www.bibel.no