MØTEBOK FOR SAUHERAD OG NES SOKNERÅD - 2017

 TittelBeskrivelse
Møtebok 2017/05Møtebok 01.06.2017
Møtebok 2017/06Møtebok 24.08.2017
Årsmelding for Sauherad og Nes sokn 2016Arsmelding 2016
Møte 2017/04Møtebok 20.04.2017
Møte 2017/01Møtebok 26.01.2017
Møte 2017/02Møtebok 16.02.2017
Møte 2017/03Møtebok 23.03.2017

MØTEBOK FOR SAUHERAD OG NES SOKNERÅD - 2016

 TittelBeskrivelse
Møte 2016/08Møtebok 13.12.2016
Møte 2016/07Møtebok 24.11.2016
Møte 2016/06Møtebok 20.10.2016
Møte 2016/05Møtebok 01.09.2016
Møte 2016/04Møtebok 25.05.2016
Møte 2016/03Møtebok 14.04.2016
Møte 2016/02Møtebok 17.02.2016
Møte 2016/01Møtebok 30.01.2016

MØTEBOK FOR SAUHERAD OG NES SOKNERÅD - 2015

 TittelBeskrivelse
Møte 2015/10Møtebok 25.11.2015
Møte 2015/09Møtebok 02.11.2015
Møte 2015/08Møtebok 21.10.2015
Møte 2015/07Møtebok 02.09.2015
Møte 2015/06Møtebok 27.05.2015
Møte 2015/05Møtebok 20.05.2015
Møte 2015/04Møtebok 22.04.2015
Møte 2015/03Møtebok 12.03.2015
Møte 2015/02Møtebok 25.02.2015
Møte 2015/01Møtebok 04.02.2015

Møtebok for Sauherad og Nes sokneråd - 2014

 TittelBeskrivelse
Møte 2014/8Møtebok 10.12.2014
Møte 2014/7Møtebok 19.11.2014
Møte 2014/6Møtebok 24.09.2014
Møte 2014/5Møtebok 27.08.2014
Møte 2014/4Møtebok 23.04.2014
Møte 2014/3Møtebok 12.03.2014
Møte 2014/2Møtebok 12.03.2014
Møte 2014/1Møtebok 11.02.2014
Møte 2013/8Møtebok 21.12.2013

Råd og utvalg

Nedenfor vil møtebøker fra soknerådet vises. Disse vil være tilgjengelig etter at møteboka er godkjent av soknerådet, som normalt skjer etter neste møte.
Ved å klikke på møtedatoen kjem du til møteboka for det aktuelle møtet.

Alle soknerådsmøta er kl 19 i underetasjen på Nes menighetshus, Holmenvegen 46, Gvarv. Alle møte er åpne for publikum presse.

Sakspapirer til møte

2016-01-27 (27. januar 2016)

2016-02-17

Her kan du  laste ned Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd, 2015-2019

Soknerådet

Sauherad og Nes sokneråd består av følgende medlemmer:

 

Anlaug Jorunn Bergan
Leiar
E-post: lillilb@hotmail.com
Tlf: +47 990 19 462

 

Jarl Olav Rugtveit
Nestleiar
Epost: rugtveit@online.no
Mobiltelefon: +47 414 49 050


Anne-Inger Lunner
Medlem
E-post: sokneprest@sauherad.kyrkja.no
Tlf: +47 480 61 672
  Johannes Sand
Medlem
Epost: johannessand58@gmail.com
Mobiltelefon: +47 915 65 773
  Tora Skjerkholt Aarnes
Medlem
Epost: tora.aarnes@midt.telemark.no
Mobiltelefon: +47 971 22 536
 

Målfrid Nygård Laskemoen
Medlem
E-post: m-laskem@online.no
Tlf: +47 907 46 835

  Anne Marie Etholm
Medlem
E-post: ame@ideakompetanse.no
Tlf: +47 950 70 671
  Lars Roe
Medlem
E-post: la-ro2@online.no
Tlf: +47 415 69 947
Rune Nilsen
Medlem
Epost: rune.nilsen3810@gmail.com
Mobiltelefon: +47 414 79 217
Geir Valle
1. vara
Epost: vallegeir@gmail.com
Tlf: +47 971 50 427