Sammen som kirke i hele verden.


Sauherad og Nes sokn støtter aksjonen Sammen som kirke i hele verden. Vi gir vår støtte til NMS sitt arbeid i Thailand.  Aksjonen går fram til St.Hans. Du kan gi på VIPPS nr. # 632121, og på spleis.

 

Sammen med Nonghan menighet i Thailand kan vi gjøre verden grønnere!

I nordøst-Thailand ønsker menigheten på det lille stedet Nonghan å bli en «modellkirke» for en bærekraftig og selvfinansiert kirke. Ønsket er at kirken skal være et læringssenter for medlemmer og andre i lokalsamfunnet. Da kan flere dyrke økologisk mat som de kan selge, og på den måten være i stand til å forsørge seg selv. Behovet for å reise til en storby eller til utlandet for å finne arbeid blir mindre.

Målet er også at salg av produkter som grønnsaker, sopp, fisk, og etter hvert trevare, skal kunne skaffe nok inntekter til at kirken kan betale sin egen prest og ikke være avhengig av økonomisk støtte fra andre.

En grønn «bank»

Menigheten har en 8 rai (13 mål) stor tomt, og på dette landområdet ønsker de å dyrke og plante på fem nivåer over og under bakken. De største trærne er som å investere i en grønn bank, som kan gi fortjeneste i fremtiden. Et vannbasseng gjør det mulig å ha oppdrett av fisker, og griser gir gjødsel til plantene. Bananpalmer utgjør hoveddelen av næringen for grisene. Høner skal gi egg, og samtidig bidra med gjødsel. Alt dyrkes økologisk.

I løpet av 3-5 år vil dette bli en matbank, forteller prosjektleder for landbruksprosjektet Daosawai Hongsakaew. – En menighet bør også være et sted der alle, også fattige, kan komme og vi deler mat og ressurser og kirken kan be for mennesker. Mennesker som har besøkt kirken og fått med seg noe fra kirken, kan så gi videre noe til andre igjen. Noe av det vi gjør nå, noen av trærne vi planter, er med tanke på mange år frem i tid, hvor de vil nå en høy pris og kan skaffe gode inntekter til menigheten.

Her kan du se film fra prosjektet: https://vimeo.com/showcase/9392747/video/704141521

Her kan du delta på spleis: https://www.spleis.no/project/223041?fbclid=IwAR1NwR8fJGYt94N_gS4unNESboYCcWRgJ6xhce5NUw7QVOv7zuYO9sGHCso

«Elsk deg selv, elsk andre og elsk kloden! Hilsen oss i Nonghan menighet og jordbruksprosjekt.»

Tilbake