Misjon- og givartenesteI vår menighet ynskjer vi å ha fokus på å gi. Her står både misjons- og bistandsprosjekter sentralt, men også givartenesten.