Jubileumstur til Estland


Første helga i februar var ein stor delegaqsjon frå Sauherad og Nes sokn på besøk hos vennskapsmenigheten i Viljandi i Estland. Anledningen var at det var 10. gangen at folk fra menigheten her holdt diskonikurs for våre venner i Viljandi.
Anledningen var at det var 10. gangen at folk fra menigheten her holdt diskonikurs for våre venner i Viljandi. Diakon Ivar Solbu har vært med alle gangene, mens det har variert litt hvem andre som har deltatt.
Denne gangen reiste mange av de som har vært med og på ett eller flere av disse kursa, og så var bååde soknerådsleder og kirkeverge med som "førstereisgutter".

Det var en nyttig og interessant tur for alle som var med. I neste nr av Helsing blir det mer å lese om Viljandibesøket. Ved å trykke her kan du se flere bilder, tatt av lederen av diakonigruppa i Viljandimenigheten, Enna Audova. Trykk her for å se bilda.
Tilbake