Sorggrupper - for barn og unge ved behov


Det er etablert sorggrupper på Gvarv, og det er ønske om å tilby egne grupper for barn og unge ved behov.

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til mennesker som bærer på ulike former for sorg. Tilbudet starter opp høsten 2020, og er et samarbeid mellom kirkene i Øvre Telemark. Vi ser for oss at det vil være ressurser til å ha en sorggruppe per semester.

Det er et ønske om å etablere egne grupper for barn og unge, dersom det viser seg å bli et behov. Ta kontakt om du tror dette ville være bra for deg eller barnet/ungdommer du kjenner. Får vi nok henvendelser til å starte en gruppe, vil vi forsøke å organisere dette. Opplegget for barn og unge vil se annerledes ut enn sorggruppene for voksne.

Generelt om sorggruppene:

Gruppene settes sammen av 6-8 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Sorggruppene har 8 samlinger. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. Avhengig av deltakerne, behov og ønsker, kan gruppene settes sammen utfra type sorg/livssituasjon og på tvers av kommuner. Passende møtested avtales etter at gruppene er satt sammen. 

Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår.

Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.

Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf 977 47 449

 

 

Tilbake