Konfirmasjon 2021 - infomøte 17. mars


Alle 8. klassinger inviteres til informasjonsmøte tirsdag 17. mars kl 18.00 på Nes menighetshus.

Konfirmasjonsleiren arrangeres på Gjennestad vdg skole uke 32, fra 3. - 7. august.

Øvrig informasjon kommer i posten i løpet av et par uker.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med prest Anne-Inger Lunner, 48061672

 

Tilbake