Pilegrimsvandring 2020 avlyses


Pilegrimsvandring 21. mai 2020 avlyses på grunn av situasjonen i landet.

 

Årets pilegrimsvandring skulle etter planen foregå 21.mai 2020. (Kristi Himmelfartsdag). Med den pågående og uavklarte koronasituasjonen i landet vårt nå er alle arrangementer usikre. Vi har drøftet situasjonen med stab og komite, og avgjort at pilegrimsvandringen må avlyses i mai.

Det er vurdert muligheten for å utsette arrangementet, men dette blir vanskelig. Vi håper det er forståelse for beslutningen.

Vi gleder oss til felles vandring sammen igjen i 2021! Ta gjerne kontakt med oss om du kan tenke deg å bidra neste år.

Tilbake