Kirkens besøkstjeneste


Bli en venn - og få en igjen!

 

 

Vi trenger hverandre!

Besøkstjeneste i kirka har et ønske om å bidra til å redusere opplevelsen av ensomhet, og styrke fellesskapet og tilhørigheten i bygda vår.

Besøkstjenesten er for deg som ønsker å snakke med noen eller gjøre noe sammen med noen.

  • Ung eller gammel
  • hjemme eller på institusjon                                                                                                                                                                    

En besøksvenn kan være en du kan prate med om løst og fast, en du kan gå på butikken med, lese med, gå på tur med og lignende. Det er du og din besøksvenn som bestemmer selv hva dere skal gjøre og hvor ofte dere skal møtes.

 

 

Besøksvenner er medmennesker, frivillige med taushetsplikt som regelmessig besøker mennesker i alle aldre.

Kan du tenke deg å GÅ på besøk eller FÅ besøk?

 

Ta kontakt med: 

Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf. 97 74 74 49

Signe Vreim Østtveit, menighetssekretær, tlf: 971 82 146

 

Last ned hele brosjyren her. Denne kan printes ut og brukes til sitt formål.

Tilbake