Konfirmasjon


Det blir høst-konfirmasjon i Sauherad og Nes sokn i årene som kommer.

På et møte i prostirådet ble det fredag 19.02.2021, vedtatt at de fleste menigheter i Øvre Telemark prosti innfører konfirmasjon på høsten. For Sauherad og Nes sokn vil det antagelig bli i slutten av september, men fastsetting av helger kommer vi tilbake til snart.

Vedtaket i prostirådet ble gjort på bakgrunn av at ungdomsarbeidet "Ønsket og elsket" endrer tilbudet slik at leiren kommer på slutten av konfirmasjonstiden. Det har mange fordeler. Det vil også bli enklere å rekruttere til videre ungdomsarbeid. Forslaget har vært ute på høring i alle sokneråd/sokneprester.

Soknerådet og sokneprest i Sauherad og Nes, vet at det har vært tradisjon med vår-konfirmasjon i mange år, men etter grundig drøfting, falt valget på høst. Det vil komme en grundig redegjørelse for valget i neste nr. av Helsing.

For årets kull blir det konfirmasjon i Sauherad kirke lørdag 18. september og i Nes kyrkje lørdag 18. og søndag 19.

For neste års konfirmantkull blir det konfirmantleir sommeren 2022.

Tilbake