Språkkafé


Språkkafé er et tilbud hovedsakelig rettet mot de minoritetsspråklige i bygda. Formålet er å legge til rette for integrering og opplevelsen av å være del av et fellesskap i Sauherad. 

 

I 2019 startet Sauherad og Nes sokn ved diakon Åsne Gotehus Køhn opp et samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad om Språkkafe på Kjernehuset.

Det er tenkt som en lavterskel, sosial møteplass hvor en kan bli kjent med nye, møte nordmenn og praktisere norsk. Spille spill, få hjelp med lekser eller samtalekort er mulige aktiviteter som kan bidra positivt til det sosiale samspillet og bruk av norsk språk

Språkkafeen holder åpent annenhver mandag, fra kl. 18.30-20. Tilbudet er hovedsakelig for unge voksne og voksne.

Dersom noen må ha med seg små barn, forsøker vi sammen å legge til rette for egne aktiviteter for dem sammen med en voksen i 2. etg, slik at foreldrene får mulighet til å delta i språkkafeen. Vi ønsker gjerne å få med oss en frivillig som er glad i å arbeide med barn og har lyst til å ta ansvar for å ha et opplegg for de barna som evt. kommer, slik at de voksne kan ha kafetid uten barna. Har du lyst, så ta kontakt med oss.

Vi har også hatt med elever fra Sagavoll som har vært medvirkede i kafeen. Utenom dette er det en gruppe frivillige som bidrar som kafeverter.

Med pågående koronapandemi forholder vi oss til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Ønsker du mer informasjon, så kontakt diakon Åsne på telefon 97 74 74 49.

Det legges også ut informasjon om kafeen på en egen Facebookgruppe som heter «Språkkafe på Gvarv». Søk den opp og meld deg gjerne inn der, ingen forpliktelser ved det.

Tilbake