Valgresultat


Da er alle stemmesedlane talt opp, og me har da eit nytt sokneråd som skal regjere dei neste fire åra.

Det var 387 kyrkjemedlemar som nytat stemmeretten sin. Det gir ein oppslutning på 16 %, som er 3 % lågare enn i 2015, men 3 % høgare enn i 2011. Frammøtet var nøyaktik like stort i dei to krinsane, Akkerhaugen og Gvarv, og det viser at innbyggjarane er engasjert i kyrkja si.

Velgresultatet blei som flg;

Det nye soknerådet ser slik ut:

 1. Gerd Astrid Blaasvær
 2. Åge Bjørnerud
 3. Tora Skjerkholt Aarnes
 4. Målfrid Nygård Laskemoen
 5. Kjersti Versto Roheim
 6. Tove Tengesdal
 7. Sindre Sandvand Aase
 8. Renate Øien

Vara:

 • Ragnvald Børve Ask
 • Anne Marie Etholm
 • Gunleik Berget
 • Anne-Mette Granhaugen
 • Hanna Nyborg Storm

Det nye soknerådet konstituerer seg sjølv, og skal ogsåp velje to representantar til det nye Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd. Dei startar sitt virke frå 1. november, og vi ynskjer dei lukke til og Guds signing i arbeidet.

Tilbake