Leige av Nes menighetshus


 

Kan du leige Nes Menighetshus?

Ja, du kan leiga Nes Menighetshus til foreiningsmøte, fagsamlinger, konsertar, barnebursdagar, konfirmasjonsfeiringar, minnesamvær og liknande arrangement. Leige for ein enkelt dag/kveld eller ein
fast leigeavtale over ein lengre periode. Vi har små og store rom til ulike formål. Bilda våre viser dei ulike lokala som blir leigde ut og beskriv kor mange det er plass til.
Alle arrangement på Nes Menighetshus er alkoholfrie.

Treng du lokale til eit spesielt arrangement ein kveld, så gå inn på kalenderen vår og undersøk om denne kvelden er ledig. Skriv så ein

epost til oss der du beskriv kort kva for ein type arrangement og spør om huset er ledig denne kvelden. Skriv òg telefonnummeret ditt, så får du svar frå oss i løpet av to dagar. Har du spesielle spørsmål kan du òg ta kontakt med oss på telefon: 35101120.

Skjema finn du her.

Tilbake