Sorggrupper


Ny sorggruppe starter opp på Gvarv februar 2022. Påmelding nå.

 

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til mennesker som bærer på ulike former for sorg. Tilbudet startet opp høsten 2020, og det er mulighet for å melde seg på ny gruppe med oppstart februar 2022.

Datoene for neste sorggruppeløp er:

Samling

Dato

Tema

1

14. februar

Sorg og start på gruppeprosess

2

21. februar

Savn og minner

3

7. mars

Møte med døden og avskjeden

4

 21. mars

Hvordan sorg påvirker følelser, tanker og atferd

5

4. april

Sorgens konsekvenser i kroppen

6

21. april (torsdag)

Hvordan sorg påvirker familie og nettverk

7

2. mai

Identitetsforandringer etter tap

8

16. mai

Sorg som din livserfaring

9

Uke  23, for eksempel 9. juni

Avslutningsaften med god mat og drikke

 

Tid: Vi har satt tidspunkt til kl. 11-13 (inkl pause). Vi ønsker helst samlingene på dagtid, men dersom deltakerne i gruppen ikke har mulighet på dagtid, vil vi forsøke å være så fleksible som mulig. Da blir mest sannsynlig tidspunktet 18-20.

Sted: Peisestue, Nes menighetshus

 

Litt om sorggruppene:
Gruppene settes sammen av maksimal 6 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Sorggruppene har 8 ordinære samlinger. Vi avslutter med en avslutningsaften etter siste ordninære samling, med god mat, drikke og fellesskap. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. 

 

Sorggruppene er hovedsaklig for voksne, og en vil kunne komme i gruppe med mennesker som har mistet andre enn det du selv har. Vi har desverre ikke nok ressurser og deltakere til å starte egne grupper for de som har mistet ektefelle, for de som har mistet barn o.l.


Det er et ønske om å etablere egne grupper for barn og unge, dersom det viser seg å bli et behov. Ta kontakt om du tror dette ville være bra for deg eller barnet/ungdommer du kjenner. Får vi nok henvendelser til å starte en gruppe, vil vi forsøke å organisere dette. Opplegget for barn og unge vil se annerledes ut enn sorggruppene for voksne.

Kort om sorggruppelederne: 

Gruppene på Gvarv ledes av diakon Åsne Gotehus Køhn med sammen med en frivillig medleder, Kirsti Lunåshaug.

Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 77 år i juli. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.	 

Kirsti Lunåshaug. Tidligere rådgiver, spesialpedagog og lærer. 78 år. Som pensjonist tatt grunnutdanning i sjelesorg på Modum Bad, og er fortsatt engasjert i arbeid på Instituttet. Gjennomført sorggruppelederkurs på Modum bad, høsten 2020.    

Åsne Gotehus Køhn. Fagbakgrunn master i psykologi fra UiO, videreutdanning i diakoni. Tidligere veileder i arbeids- og inkluderingsbedrift, jobber i dag som diakon i Den norske kirke på Gvarv. Gjennomført sorggruppelederkurs på Ahus, desember 2019.


Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår (under redigering, vil komme snart).


Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.
Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf 977 47 449
 

Tilbake