Musikk fra begge sider av Atlanteren


Zion Lutheran kirkekor fra Anoka, Minnesota, USA
Dirigent Roselyn Hanson Weber, tidligere kantor i Sauherad og Nes

 

Ellers medvirker:
• Johannes Sundsvalen - hardingfele
• Jorid Vale - sang
• Henrik Ødegaard – orgel
• Hilda Sørum - fløyte

Tilbake