Velkommen til tidebønnkurs i Nes kyrkje høsten 2023!


Denne høsten innbyr KIRKUS til fire kurskvelder i Nes kyrkje, der sang av gregorianske
tidebønner er kursinnhold. 

Vi møtes:

14. september
5. oktober
9. november og
7. desember.

Programmet blir slik:
Kl. 19:00: Oppvarming, øvelse/kurs.
Kl. 20:40: Pause med kaffe/te/frukt
Kl. 21:00: Åpen kveldsbønn
Kl. 21:30: Kaffe/te i våpenhuset. Kurs slutt

Det trengs ingen forkunnskaper. Kurset inneholder innføring i tidebønner og tidebønnsang, og i middelalderens musikknotasjon (kvadratnotasjon).

For nye kursdeltakere som ikke er bosatt i Midt-Telemark kommune koster kurset 250 kr. pr. kurskveld. For deltakere bosatt i Midt-Telemark eller som tdligere har vært med på tidebønnkurs, er kurset gratis.

Kursleder er Henrik Ødegaard. Han var kantor i Sauherad og Nes 1981-2006, og arbeider nå som komponist, med presteutdanning på Universitetet i Oslo og med kurs/opplæring innen gregoriansk sang.

Påmelding til Henrik på e-post (heoedeg@online.no)
eller telefon/sms 905 77 950.

Tilbake