Valresultat


Nå er valresultatet klart, og vi har fått eit nytt sokneråd for dei neste 4 åra. 

Det var 257 medlemmer som stemte ved valet, 185 på papir og 72 digitalt. Det gir ein oppslutning på 11 %, og ligg under siste val i 2019, der oppslutninga var 16 %. 

Desse blei valt inn til det nye soknerådet:

1. Helene Haukvik
2. Martin Ytreland
3. Åge Bjørnerud
4. Tone Haukvik Grave
5. Torunn Hesthag
6. Trond Magnus Haugen
7. Gunleiv Sæland
8. Janne Margrethe Severinsen

Varamedlemmer:

9. Hanna Nyborg Storm
10. Ragnvald Børve Ask
11. Jens Hellek Findal
12. Renate Maria Øien
 

Tilbake