Alle rettigheter 2019 Sauherad og Nes sokn

Vurdering av husbukkskader i kyrkjene


Begge kyrkjene blei i mars 2015 undersøkt for mulege husbukkskader
 
Heldigvis er det snakk om moderate skader der det ikkje er behov for omgåande tiltak.Heile rapporten frå Mycoteam kan du lese her.

Tilbake