Formiddagstreff høsten 2019


Formiddagstreff høsten 2019. Fullstendig program kan du laste ned her.

 

 
 

FORMIDDAGSTREFF PÅ NES MENIGHETSHUS

Vårhalvåret 2019

På alle Formiddagstreff er det andakt, god servering, og god tid til å prate med hverandre. Noen ganger er det åresalg, andre ganger kollekt.

Behov for skyss kan ringes til Nes menighetshus

(tlf. 35 95 52 34) fra kl. 09.30 på treffdagen.

Tirsdag 8. januar 2019 kl. 11.00 – 14.00
Formiddagsjuletrefest.  Andakt og kåseri ved forfatter og redaktør Torbjørn Greipsland. Sang og musikk ved Aslaug Momrak Langkås og Bruno Hageman. Gang rundt juletreet.  Åresalg og god servering.

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 11.00 – 13.00
Politisk rådgiver og varaordfører Alf Rose Sørgaarden forteller: Stortinget – sett fra innsiden.

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 11.00 – 13.00
Prosjekt Øst-Afrika på Sagavoll folkehøgskole forteller om Sjef i eget liv - et ettårig utdanningsprogram blant annet i Tanzania, for ungdom i alderen 13 – 19 år som ikke har tilgang til skole.

Åresalg til inntekt for prosjektet.

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 11.00 – 13.00
Pastor, sanger og humorist Trygve Wikstøl holder andakt, synger og forteller: I skjemt og alvor, - med og uten gitar.

Tirsdag 12. mars 2019 kl. 11.00 – 13.00
Kirkemusikerne i Bø, Grete Hasselgård Sele og Rolf Axselsen Lie forteller med ord og toner om livet til salmedikter Lina Sandell.

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 11.00 – 13.00
Teolog Ellen Hageman kåser: De frigjorte hender. Om kvinners arbeid før og nå og hvorfor Jens Stoltenberg tok feil.
Musikk ved Bruno Hageman.

Tirsdag 9. april 2019 kl. 11.00 – 13.00
Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal kåserer: 79 år etter overfallet: Store lille Norge i en ny verden.
Andakt ved sokneprest Anne-Inger Lunner.

Tirsdag 23. april 2019 kl. 11.00 – 13.00
Vi lager en undervisningstime der vi henter fram de gamle undervisningsplansjene.

Tirsdag 14. mai 2019 kl. 11.00 – 13.00
Berit Malme Knobloch og Fredrik Knobloch kåserer: Hvordan blir vi vi dem vi er? Fortellinger fra livet. Historier, erfaringer, fortellinger, sang, dikt…

Tirsdag 28. mai 2019 kl. 11.00 – 13.00
Anders Kvåle Rue forteller om Illustreringen av Sagaverket Flatøybok.
Åresalg.

Tirsdag 11. juni 2019
Sommertur. Vi besøker Seljord kirke, mat og underholdning ved Jon Svartdal på Dyrskuplassen, middag og orientering ved Mette Lien og Svanhild Rui Gustavsen på Lien Fjellgard i Svartdal. Mer informasjon i Helsing til våren.

 

 

 

Tilbake