Årsmøte 20. mars kl. 20.00


Onsdag 20. mars er det årsmøte i Sauherad og Nes sokn rett etter hverdagsmessa som startar kl. 19.00 på Nes menighetshus. Det blir servering.

Onsdag 20. mars kl 20.00 blir det årsmøte for Sauherad og Nes sokn etter hverdagsmessa på Nes menighetshus Hverdagsmessa startar kl. 19.00.  Soknerådet legg fram årsmelding og rekneskap, og det blir høve til å ta opp aktuelle saker frå kyrkjelyden. Det blir servering. Velkommen til alle.

Her kan du lese årsmeldinga

Tilbake