Påmelding gudsteneste


Skriv inn fullt namn og mobilnummer i påmeldinga. Om det kjem fleire frå same husstand/kohort (dei du bur saman med), skriv du inn totalt antal personar. Dette er til bruk ved eventuell smittesporing, og lista med påmeldte vil bli sletta etter to veker.
DU MÅ BRUKE MUNNBIND NÅR DU GÅR INN OG UT AV KYRKJA.
Velkommen til gudsteneste!

For gudstenester i Bø, sjå bokyrkje.no

Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Arrangement-Medarbeideren
2022.1.23 Kveldsgudstjeneste Nes kyrkje kl. 17.00 (40 ledige plasser)
2022.1.30 Gudstjeneste i Sauherad kirke kl.11.00 (26 ledige plasser)
Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?

Velg først hvilken gruppe du ønsker å melde deg på.