Kirkens besøkstjeneste

Bli en venn - og få en igjen!  

Les meir

 

Walk and talk

Når livet blir for stort eller for lite. Trenger du noen å snakke med - mens vi går en tur i samme retning? Walk and talk er et lettbeint...

Les meir

 

Sommerens gudstjenester

I sommer samarbeider vi med Bø sokn. Se kalender øverst til høyre. Det er ikke påmelding, men registrerering i døra.

Les meir

 

Velkommen til dåp

Kirken ønsker å legge til rette for egne dåpsgudstjenester - hverdag som helg. Ta kontakt med kirkekontoret!

Les meir

 

Menighetens misjonsprosjekt

Menigheten har fått ny misjonsavtale - nå med NMS om arbeid på ein barneheim i Bangkok, Thailand.

Les meir

 

Menighetsmøtet utsatt

Pga koronoaviruset blir det planlagte menighetsmøtet/årsmøtet 2. april utsatt på ubestemt tid.

Les meir

 

Kveldsbøn frå Nes kyrkje

Nå kan du høre kveldsbøn frå Nes kyrkje.

Les meir

 

Kirka på nett

Du kan følge gudstjenester og kirken på nett. Her finner du mer informasjon.

Les meir

 

Pilegrimsvandring 2020 avlyses

Pilegrimsvandring 21. mai 2020 avlyses på grunn av situasjonen i landet.

Les meir

 

Telefonvenn

Kan du tenke deg å være Telefonvenn for noen som trenger en samtale? Eller kanskje du selv ønsker noen å snakke med?

Les meir

 

Festeavgift

Les meir

 

Gave til Kirkens nødhjelps fasteaksjon

Siden vi ikke kan gjennomføre bøsseinnsamling for årets fasteaksjon kan du nå gi på andre måter. Her følger mer informasjon.

Les meir

 

Kirka i koronatid

Med koronapandemien står vi nå oppe i en veldig spesiell situasjon. Kirka i Sauherad og Nes ønsker å være tilstede for deg på ulike måter. ...

Les meir

 

Diakonalgang

Høyr podcasten "Diakonalgang" med tidlegare diakon Ivar Solbu og diakonkollega Eilev Erikstein.

Les meir

 

Formiddagstreff våren 2020

Formiddagstreff våren 2020. Fullstendig program kan du laste ned her .    

Les meir

 

Pilegrimsvandring 2020

Årets Pilegrimsvandring "Fotefar frå fortid til framtid" blir halden 21.mai 2020 (Kristi himmelfartsdag).  

Les meir

 

Kirkens SOS trenger nye frivillige på Gvarv

Kirkens SOS i Telemark, avd. Gvarv, trenger deg som kan tenke deg å være en håpefull, lyttende og trøstende stemme i andre enden - og redde...

Les meir

 

KRIK Familiemøte

Et familiefellesskap med barna i fokus - velkommen til KRIK Familiemøte!  

Les meir

 

Frivillig?

Ønsker du å være med å bidra frivillig i kirka vår her i Sauherad?

Les meir

 

24-hour festival

Går du i 4.-7.klasse og er klar for et døgn med døgn med aktiviteter, musikk, vener, kreativ forkynning, hoppeslott, konkurransar, soving, ...

Les meir

 

Visitasmelding

Her finn du visitasmeldinga som menigheten sendte til biskopen i forkant av visitasen, og visitasprotokollen som bispedømmekontoret har sen...

Les meir

 

Tilstanden på kyrkjene våre

På oppdrag frå soknerådet har firmaet Multiconsult utarbeidd ein tilstandsanalyse for begge kyrkjene våre.

Les meir

 

Dei unike kalkmaleria i Nes kyrkje har omfattande skader

Ei tistandsvurdering av kalkmaleria i koret i Nes konkluderer med at dei har omfattande skader.

Les meir

 

Valgresultat

Da er alle stemmesedlane talt opp, og me har da eit nytt sokneråd som skal regjere dei neste fire åra.

Les meir

 

Vi søker ny redaktør av Helsing

Går du med en redaktør i magen og lyst til å engasjere deg i et viktig arbeid for kirka og bygda vår?

Les meir

 

Formiddagstreff

På alle Formiddagstreff er det god servering, og god tid til å prate med hverandre. 

Les meir

 

Diakon Ivar Solbu fekk Kongens fortenestemedalje

Diakon Ivar Solbu får overrakt diplom og medalje av ordførar Hans Sundsvalen.

Les meir

 

Konfirmantjubilanter 2013

Den 20. oktober var 41 tidlegare konfirmantar i Sauherad og Nes samla til 50- og 60 årsjubileum.

Les meir

 

Avskjed med Berit prest

Les meir

 

Konfirmantar i Nes kyrkje, 3. mai 2014

Lørdag 3. mai blei 14 ungdomar konfirmert i Nes kyrkje.

Les meir

 

Konfirmanter i Sauherad og Nes 2017

Her er bilde av årets konfirmantkull i Sauherad og Nes

Les meir

 

Ivar Solbu som 40-års jubilant

Ivar Solbu har vore diakon i Sauherad i 40 år

Les meir

 

Ny organist og trusopplærar er tilsett

Bruno Hageman (organist) og Liv Merete Rønning (Trusopplærar).

Les meir

 

Jubileumstur til Estland

Første helga i februar var ein stor delegaqsjon frå Sauherad og Nes sokn på besøk hos vennskapsmenigheten i Viljandi i Estland. Anledningen ...

Les meir

 

Den store barnedåpen - med ny organist

Festgudsteneste i Sauherad søndag 6.april. Innsettelse av vår nye organist; Bruno Hageman, og dåp av heile 6 barn!

Les meir

 

Ny sokneprest på plass

Ei fullsett kyrkje tok 1. mars i mot Anne-Inger Lunner som ny sokneprest i Sauherad.

Les meir

 

Konfirmant 2016

Orientering om konfirmasjonstida i Sauherad og Nes menighet 2015 - 2016.

Les meir

 

Søk etter gravlagte og seremonier

Her kan du søke etter gravlagte og se kommende seremonier.

Les meir